Malthe’s Modelbane:

Jeg har en hobby som jeg godt vil dele med dem der har lyst til at rode med elektronik, model bane, og ATMEL avr cpu'er.
Hvis du har spørgsmål til indholdet på denne side så skriv til Malthe Engstrøm

Output styring med decoder af lys og sporskift

Her i foraaret 2019 har jeg lavet mit helt ejet styresystem. Til dette system har jeg designet et output modul. Det kan sættes op i et af to modes. On/off eller en puls ud. Denne puls kan så også sætte op fra 1 til 255ms. Dataformatet er det samme som for den togdecoder som jeg også har lavet her i venteren 18/19. 24 bit. 12bit adresse. 4bit register og 8bit data. Man skal tænk på dette modul er lige som en filpflop på 8 bit. i mode 1 kan man set og reset et eller flere bit ad gangen. via regiter 0 og 1. I mode 0 timer fliflopen selv ud. Tiden for denne puls er sat i register 2. jeg fik programmeret det hele op her til aften i løbet af et par timer. afpøvning gik fint efter et par fejlretninger og så var den i hus. Selve printet er ret så enkelt. En brokobloning fra linen til at lave en 18v forsyning. en lille 5volt regulator (30mA) 8 mosfet til udgange. De kan klar 3.5A. desuden har jeg lagt en 1k modstand på til lysdioden i et arm signal. Så slipper jeg for at lodde en løs modstand på ledningen til den type signal. også er der feedback som består af en 100R modstand og en mosfet. Feedbacket gør at man er klar over om data bliv modtaget og forstået af decoderen. (hvad man ikke få på märklin's og anders decoder)

billede af en K83 decoder rev C
K83 / k84 decoder rev C